МИРГ Шабла - Каварна - Балчик

Местна инициативна рибарска група
Инвестиране в устойчиво рибарство Европейски фонд за рибарство

Добре дошли на страницата на МИРГ

На 23 януари 2012 година на заседание на Управителния съвет на МИРГ Шабла - Каварна - Балчик с решение по т.1 от Протокол №7 се откриват за кандидатстване всички мерки по Стратегията за местно развитие на рибарската група.
Подробна информация и пакета документи за кандидатстване ще може да намерите в раздел "Документи".

Последни новини

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ШАБЛА-КАВАРНА-БАЛЧИК
28.10.2016

Управителния съвет на Местна инициативна рибарска група Шабла-Каварна-Балчик, на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ, чл.35 от Устава на Сдружението и  Решение № 1, от Протокол №48 на УС от 21 септември ...
Цялата новина

МИРГ Шабла-Каварна-Балчик открива прием за кандидастване, в съответствие с насоките за кандидатстване и Наредба №15/21.05.2010
28.10.2016
 На основание Решение №1 от Протокол №43 от 17.06.2015 година на Управителни съвет на "МИРГ Шабла-Каварна-Балчик" и на основание чл.36, ал.2, т.4 и т.6, във връзка ...
Цялата новина

Последни изменения в Наредба 15 от 09.06.2015
28.10.2016
ВАЖНО !!!  ПОСЛЕДНИ ИЗМЕНЕНИЯ В НАРАДБА 15 ОТ 09.06.2015Г.
 
Цялата информация се намира в секция "Докумнети" на основното меню.Цялата новина
Съобщение за свикване на Общо събрание
28.10.2016

СЪОБЩЕНИЕ 

На основание чл.35, ал.1 от Устава на „Местна инициативна рибарска група Шабла &nda ...
Цялата новина